Condensaataftap

condensate

Voorbeeld automatische condensaftap

Een condensaataftap is een ventiel om condensaat af te voeren. Het is een van de meest miskende en tegelijkertijd meest essentiële componenten van een persluchtsysteem. Een condensaataftap verwijdert condensaat samen met vervuilingen uit het systeem. Dit gebeurt bij voorkeur zonder perslucht te verliezen en zonder het systeem af te sluiten. Condensaataftappen spelen een belangrijke rol bij het verlengen van de levensduur van de compressor en het gehele persluchtsysteem, inclusief andere systeemonderdelen, aangedreven apparatuur en instrumenten.

Perslucht

Perslucht is lucht die samengeperst is tot een hogere druk dan de atmosferische druk. Over het algemeen is de druk van perslucht tussen de 5 en 8 bar. De perslucht wordt getransporteerd door een systeem van pijpen. Daarna wordt het weer in de atmosfeer vrijgelaten door middel van pneumatische apparatuur of andere toepassingen die de perslucht voor een bepaald doel gebruiken.

Perslucht wordt bijvoorbeeld gebruikt in industriële processen om pneumatische apparatuur zoals pneumatisch gereedschap, verfspuitinstallaties, luchtmotoren, enz. aan te drijven. Het wordt ook gebruikt in remsystemen van treinen, bussen en grote vrachtwagens, of om motoren te starten op grote schepen. Het wordt zelfs gebruikt voor buizenpost, bijvoorbeeld in banken.

Vocht in perslucht

De lucht die we inademen is niet direct geschikt om perslucht van te maken. Het moet eerst behandeld worden. Atmosferische lucht zit namelijk vol vervuiling. Een kubieke meter lucht kan gemakkelijk 100 miljoen zwevende deeltjes bevatten. Deze kunnen bestaan uit roet, pollen, stof, organische verbindingen, waterdamp, enz. Door lucht samen te persen verhoogt men de concentratie van waterdamp omdat waterdamp niet samendrukbaar is. Door het samenpersen van lucht wordt de luchttemperatuur aanzienlijk verhoogd. Hierdoor kan de samengeperste lucht op dat moment nog steeds een hogere concentratie waterdamp bevatten. Maar bij het afkoelen van de perslucht begint de waterdamp te condenseren. Het condensaat bestaat uit water, compressorolie, vuil en andere verontreinigingen, die periodiek uit het systeem afgevoerd dienen te worden om schades aan apparatuur te voorkomen en om de productie van perslucht efficiënt te houden. Condensaat is een ernstig probleem in persluchtsystemen en is een van de hoofdoorzaken van problemen en storingen.

Typen condensaataftap

Condensaataftappen kunnen grofweg ingedeeld worden in handbediende en automatische condensaataftappen.

Handbediende condensaataftappen

Zoals de naam suggereert, worden handbediende condensaataftappen met de hand geopend om het verzamelde condensaat af te voeren.

Twee bezwaren van handbediende condensaataftappen zijn:

  • personeel kan het handmatig afvoeren van condensaat vergeten, waardoor condensaat in het systeem opgebouwd wordt.
  • personeel kan een condensaataftap continu gedeeltelijk openlaten om niet regelmatig te hoeven aftappen. Hierdoor blijft het systeem wel vrij van condensaat, maar het leidt tot een continu verlies van perslucht.

Automatische condensaataftappen

Automatische condensaataftappen werken zonder handmatige interventie. Het aftappen van condensaat uit het persluchtsysteem gebeurt efficiënt. De meeste zijn elektrisch bediend maar sommige werken zonder elektriciteit. Er zijn grofweg drie typen automatische condensaataftappen:

Elektronische Timeraftap

Elektronische timer-aftappen bevatten een magneetventiel en een elektrische timer. De timer heeft over het algemeen twee instelmogelijkheden:

  1. AAN-periode. De duur dat het ventiel moet openblijven (openingstijd).
  2. UIT-periode. De duur tussen de openingen (intervaltijd).

Veel timers hebben draaiknoppen op het bedieningspaneel van de timer. De AAN-periode kan meestal ingesteld worden van 0 tot 10 seconden en de intervaltijd tussen 0 en 45 minuten. Andere timers hebben een digitale display met drukknoppen en een breed scala aan programma-instellingen.

Elektronische timeraftappen zijn zeer populair, gemakkelijk te installeren, kosteneffectief en werken zeer betrouwbaar in combinatie met een inlaatfilter. Bij het aansturen wordt de solenoïde bekrachtigd, de condensaataftap opent en de openingstijd start. Aan het einde van de openingstijd wordt de spanning over de solenoïde uitgeschakeld en de condensaataftap sluit. Hij blijft uitgeschakeld tot de intervaltijd voorbij is.

De twee instellingen dienen zodanig op de grootte van het persluchtsysteem afgesteld te worden, dat al het condensaat wordt afgevoerd en daarbij een minimaal verlies aan perslucht optreedt. De openingstijd moet lang genoeg ingesteld zijn om al het condensaat af te voeren maar kort genoeg om persluchtverspilling te voorkomen. De intervaltijd moet lang genoeg ingesteld zijn zodat een kleine hoeveelheid verzameld kan worden, maar kort genoeg om ervoor te zorgen dat niet te veel condensaat verzameld wordt, waardoor systeemproblemen kunnen ontstaan. Dit moet aanvankelijk ingesteld worden en vergt een beetje handmatige fine-tuning. Maar zodra het is ingesteld, werkt het zowel effectief als betrouwbaar. Het gebruik van een inlaatfilter (zuigkorf) op het magneetventiel wordt sterk aanbevolen. Dit voorkomt dat verontreinigingen de doorlaat in het magneetventiel verstoppen en verzekert een correcte werking en een lange levensduur.

Een nadeel van dit type condensaataftap is dat de openingstijd niet lang genoeg ingesteld kan zijn om al het condensaat af te voeren of te lang ingesteld is waardoor perslucht verloren gaat. De oliedeeltjes die zich in het condensaat bevinden kunnen veranderingen ondergaan door de hoge snelheden en richtingsveranderingen. Hierdoor kan een stabiele emulsie gevormd worden waardoor het afvoeren van condensaat bemoeilijkt wordt. Het wordt sterk aangeraden om regelmatig de instellingen van de condensaataftap te controleren.

CD-014BA Automatische analoge condensaataftap CD-014SD Automatische digitale condensaataftap

Automatische analoge en digitale condensaataftapen

Elektronische Niveaugestuurde Condensaataftappen

Deze aftappen worden ook “Zero Air Loss” (vrij van persluchtverlies) genoemd. Ze hebben een elektronische capacitieve sensor die het condensaatniveau bewaakt. Het elektronische capacitieve sensorelement dat in het aftapreservoir geplaatst is, regelt de condensaatafvoer door een signaal te sturen naar het ingebouwde, indirect gestuurde magneetventiel. Als het condensaat in het reservoir het sensorelement bereikt, wordt het magneetventiel bekrachtigd en opent. Hierdoor wordt het condensaat afgevoerd en het condensaatniveau in het reservoir daalt. Dit wordt door de sensor waargenomen waardoor de condensaataftap weer sluit. Deze cyclus wordt continu herhaald bij het stijgen en dalen van het condensaatniveau in het reservoir. Dit voorkomt verlies van perslucht, omdat het ventiel sluit voordat al het condensaat is afgevoerd.

Elektronische niveau-gestuurde condensaataftappen hebben weinig bewegende delen waardoor een betrouwbare werking verzekerd is. De sensor werkt met alle soorten condensaat, zoals: water, water+olie en water+olie+verontreinigingen.

Elektronische condensaataftap met capacitieve niveausensor en elecctronische timer-aftap

Elektronische condensaataftap met capacitieve niveausensor en elecctronische timer-aftap

Mechanische Niveaugestuurde Condensaataftap

Deze ventielen hebben een eenvoudige constructie en gebruiken een vlottersysteem. Deze vlotter automatiseert de condensaatafvoer door het openen en sluiten van het ventiel nadat een bepaalde hoeveelheid condensaat verzameld is.

Het gevormde condensaat loopt in de aftapbehuizing of filterreservoir, waardoor de vlotter stijgt. Bij het bereiken van een bepaald niveau opent de condensaataftap en wordt het condensaat afgevoerd. Dit type condensaataftap werkt alleen als er voldoende condensaat aanwezig is. Vaak zijn ze voorzien van een extra handbediening die het mogelijk maakt, indien nodig, handmatig het condensaat af te tappen, bijvoorbeeld bij het schoonmaken. De meeste mechanische condensaataftappen met een vlotter laten nog een laagje in het reservoir achter na het afvoeren van condensaat. Dit voorkomt het verlies van kostbare perslucht.

Bij de meeste condensaataftappen van een dergelijk type wordt het aftapventiel direct door een hevelmechanisme gestuurd. Het nadeel is dat de kracht die door het mechanisme wordt uitgeoefend op de ventielafdichting relatief klein is, waardoor het minder betrouwbaar is.

Bij sommige condensaataftappen wordt dit probleem opgelost door middel van permanente magneten. Bij dergelijke typen wordt het ventiel niet direct door het vlottermechanisme bediend. In plaats daarvan beweegt het vlottermechanisme een permanente magneet. Het ventiel wordt gesloten door een ferromagnetische plunjer die op de ventielzitting rust, net als bij een direct gestuurd magneetventiel. Bij het stijgen van het condensaatniveau wordt de magneet in de richting van de plunjer bewogen. De plunjer wordt door de magneet aangetrokken en het ventiel opent. Bij het dalen van het condensaatniveau verwijdert de magneet zich weer van de plunjer, waardoor het ventiel sluit. Dit mechanisme biedt een meer betrouwbaard en robuustere afdichting dan de traditionele vlotter condensaataftappen. Mechanische condensaataftappen met vlotter zijn een goede keuze als geen elektriciteit voorhanden is.

Het kiezen van de juiste condensaataftap

De algemene technische criteria die de keuze van de juiste automatische condensaataftap beïnvloeden zijn:

  • Temperatuur
  • Druk
  • Omgeving

De financiële factor dient echter ook in overweging genomen te worden. Perslucht is ongeveer tien keer duurder dan elektriciteit als energiebron voor het bedienen van gereedschap of apparatuur. Om de energiekosten te beperken is het voorkomen van persluchtverlies daarom enorm belangrijk.

Verdere informatie

Klik één van de onderstaande links voor meer informatie:


Maandelijkse nieuwsbrief

  • Wie: Voor iedereen met interesse in fluid control technologie!
  • Waarom: Heldere en interessante technische informatie over ons vakgebied in een compact maandelijks overzicht.
  • Wat: Nieuwe producten, technische achtergrondartikelen, video’s, aanbiedingen, branche info, en nog veel meer waarvoor u zich moet aanmelden om het te zien!