Met de Automatische Keuzehulp kunt u eenvoudig en snel een magneetventiel of elektrische kogelkraan vinden die geschikt is voor uw specifieke toepassing.

Voor specifieke informatie over één van de volgende vakgebieden kunt u eventueel direct de link volgen:

Automatische Keuzehulp

Vul de onderstaande vragen zo goed mogelijk in en klik vervolgens op de oranje link onderaan om direct passende producten te bekijken. Hiermee kunt u in zeer korte tijd het beste ventiel voor uw toepassing vinden.

Medium

Welk type vloeistof of gas? Selecteer het best passende antwoord:
 • Voor zeewater wordt een ventiel van roestvast staal (rvs) of kunststof aanbevolen. Normaal messing is ongeschikt. Zeewater is een chlorideoplossing en dit onttrekt het zink uit het messing (ontzinking). Na verloop van tijd slaat het messing groen uit en wordt brosser.
 • Voor membraan en pakkingen in het ventiel zijn zowel NBR, EPDM, FKM en PTFE geschikt.
 • Let op dat magneetventielen alleen geschikt zijn voor schone vloeistoffen. Installeer zonodig een leidingfilter aan de toevoerzijde van het ventiel.
 • Voor schoon water tot 80°C kan een ventiel met messing of kunststof behuizing gekozen worden.
 • Voor membraan en pakkingen in het ventiel kan gekozen worden uit NBR, FKM of EPDM, waarbij EPDM de meest duurzame variant is.
 • Voor heet water en stoom wordt een ventielbehuizing van messing aangeraden.
 • Voor pakkingen en membraan kan gekozen worden uit EPDM en PTFE. Andere rubbers zoals NBR of FKM zijn ongeschikt.
 • Let op de maximale toegestane temperatuur van het medium. De meeste magneetventielen zijn gespecificeerd met een maximum toegestane temperatuur van 130°C.
 • Magneetventielen kunnen niet gebruikt worden in combinatie met vloeistoffen of gassen die vervuild zijn met bijvoorbeeld zand, roest of andere deeltjes. Deze kunnen de bewegende delen van het ventiel blokkeren of de kleine poortjes in het ventiel afsluiten, waardoor het magneetventiel niet meer functioneert. Indien mogelijk kan dit opgelost worden met een leidingfilter aan de toevoerzijde van het magneetventiel (link.
 • Elektrische Kogelkranen zijn minder gevoelig voor vuil dan magneetventielen en hebben daarom de voorkeur bij licht vervuilde media. Zanddeeltjes of andere deeltjes kunnen slijtage vergroten en levensduur verminderen. Het is daarom ook bij kogelkranen raadzaam om een leidingfilter te installeren.
Perslucht bevat vaak olie. Hierdoor is EPDM ongeschikt als membraan. Wel mogelijk zijn NBR, FKM of PTFE.
 • Diesel en hydraulische olie zijn van nature niet corrosief. De ventielbehuizing is daarom mogelijk in messing, rvs of nylon.
 • Zowel FKM als NBR zijn geschikt als pakking/membraan, waarbij FKM de meest duurzame variant is.
 • Voor benzine is zowel een ventielbehuizing van messing, roestvast staal of nylon mogelijk.
 • Voor de pakkingen/membraan is FKM het beste alternatief. NBR is matig geschikt voor benzine en EPDM is ongeschikt.
 • Voor C02 (koolzuur) in vloeibare of gas toestand is een ventielbehuizing van messing of roestvast staal mogelijk. Nylon is ongeschikt voor vloeibare CO2.
 • Kies een membraan/pakking van FKM, EPDM,NBR of PTFE. Hierin is PTFE het beste materiaal. Controleer of de temperatuur van het koolzuur dat door het ventiel stroomt niet de grenzen overschrijdt van het gespecificeerde temperatuurbereik van het ventiel. In het geval van een grote drukval, wordt geadviseerd om deze drukval op voldoende afstand van het ventiel te laten plaatsvinden om zo de temperatuurdaling rond het ventiel te minimaliseren.
 • De ventielbehuizing kan gekozen worden uit roestvast staal, messing of nylon. Let op dat messing en nylon minder geschikt zijn in combinatie met bepaalde type schoonmaakmiddelen. Kies daarom RVS of controleer of de chemische samenstelling compatibel is met het gekozen materiaal van de behuizing.
 • Kies een pakking/membraan van EPDM of PTFE. NBR of FKM zijn niet geschikt in de meeste gevallen.
Kies een membraan/pakking van EPDM of FKM. NBR is niet geschikt. Let op de maximale temperatuur van de vloeistof; bij temperaturen boven 80°C wordt aanbovelen om EPDM te kiezen in plaats van FKM. FKM reageert namelijk met heet water.
Controleer of het gebruikte medium en de temperatuur geschikt zijn met de materialen van het ventiel (behuizing, pakking/membraan). Gebruik eventueel deze tabel.

Circuit functie

Hoeveel aansluitpoorten heeft het ventiel?

Is het ventiel Normaal gesloten (opent bij spanning) of Normaal Open (sluit bij spanning)?

Voor het overgrote deel van de toepassingen worden Normaal Gesloten ventielen gekozen. Normaal Gesloten betekent dat het ventiel gesloten is in uitgangspositie en opent zodra het ventiel elektrisch bekrachtigd wordt. Normaal Open is precies andersom: het ventiel is open in uitgangspositie en sluit af zodra het ventiel bekrachtigd wordt.


Wat is het schakeldiagram?

Kies het juiste schakeldiagram met behulp van onderstaande afbeelding. De stroomrichting tussen de poorten 1, 2 en 3 van het ventiel zijn aangeduid met pijlen. Het linkerplaatje is telkens de onbekrachtigde positie en het rechterplaatje de elektrisch bekrachtigde positie.
Let op dat deze keuze van belang is voor magneetventielen. Alle elektrische kogelkranen ingesteld kunnen worden voor elk van de vier schakeldiagrammen.
schakeldiagram 3-weg magneetventiel


Systeemdruk

Wat is de verschildruk over het ventiel? Kies de situatie die het best overeenkomt met de toepassing:
Magneetventielen die indirect gestuurd zijn, hebben een drukverschil over het ventiel nodig van tenminste 0.5 bar. (Semi-)Direct gestuurde magneetventielen werken vanaf 0 bar drukverschil. Voor situatie A kunnen zowel (semi-)direct als indirect gestuurde magneetventielen gebruikt worden. Indirect gestuurde ventielen kunnen doorgaans een groter debiet aansturen dan direct gestuurde ventielen met hetzelfde elektrische vermogen. De reden hiervoor is dat de vloeistofdruk gebruikt wordt om te schakelen. Elektrische kogelkranen kunnen ook gebruikt worden in situatie A.
Magneetventielen die indirect gestuurd zijn, hebben een drukverschil over het ventiel nodig van tenminste 0.5 bar. (Semi-)Direct gestuurde magneetventielen werken vanaf 0 bar drukverschil. Voor situatie B kunnen daarom geen indirect gestuurde magneetventielen gebruikt worden. Alleen direct en semi-direct gestuurde magneetventielen of elektrische kogelkranen zijn mogelijk.
Magneetventielen die indirect gestuurd zijn, hebben een drukverschil over het ventiel nodig van tenminste 0.5 bar. (Semi-)Direct gestuurde magneetventielen werken vanaf 0 bar drukverschil. Voor situatie C is de waterdruk meestal te laag om het permanente drukverschil van 0.5 bar te halen. Alleen direct en semi-direct gestuurde magneetventielen of elektrische kogelkranen zijn mogelijk.


Wat is de maximale werkdruk voor het ventiel? Kies de laagst passende waarde.

Leidingaansluiting

De meeste ventielen hebben poorten met parallelle binnendraad. Welke maat zoekt u?
Het merendeel van de ventielaansluitingen is uitgevoerd met binnendraad (parallelle gasdraad ofwel British Standard Pipe Parallel. De maat wordt aangeduid in "inch" of duims". Dit is de meest gangbare standaard voor pijpdraad. Let op dat deze maat niet hetzelfde is als de pijpdiameter. Met behulp van de juiste fitting kunnen de meeste leidingtypes worden aangesloten zoals kunststof slang, waterleiding, PVC of tyleenslang. Bekijk hiervoor het fittingen aanbod.

Schakelsnelheid

Hoe snel dient het ventiel het schakelen?
Magneetventielen hebben een schakeltijd van enkele miliseconden voor kleine direct gestuurde ventielen tot enkele honderden miliseconden voor grote indirect gestuurde uitvoeringen. Elektrische kogelkranen sluiten geleidelijk in enkele seconden en zijn daarom niet geschikt voor toepassingen waar snel schakelen gewenst is.
Magneetventielen hebben responstijden in de ordegrootte van tienden van seconden. Elektrische kogelkranen sluiten en openen langzamer in enkele seconden. Voor toepassingen zoals verwarmingsinstallaties is dit vaak gewenst om waterslag te voorkomen.
De responstijden van magneetventielen vari¨n van enkele miliseconden tot enkele honderden miliseconden. Elektrische kogelkranen sluiten en openen in enkele seconden.

Voltage

Wat is het gewenste voltage?
Kies het juiste voltage. De meeste ventielen zijn leverbaar met verschillende voltages in wisselspanning (AC) en gelijkspanning (DC).