Kv-waarde calculator

De Kv-waarde is een aanduiding van de volumestroom door een ventiel voor een gegeven medium en drukval. Hoe groter deze waarde is, hoe hoger de volumestroom door het ventiel bij een gegeven drukval is. Over het algemeen is de Kv-waarde gegeven in de productbeschrijving of het technische gegevensblad. Het is een betere referentie dan bijvoorbeeld de maat van de pijpverbinding of de diameter van de doorlaat (orifice). De Kv-waarde wordt gemeten als de volumestroom van water in m3/h met een drukval van 1 bar bij 20°C.

Als de eigenschappen van het medium , de drukval en de gewenste volumestroom bekend zijn, kan de benodigde Kv-waarde van het ventiel berekend worden..Er zijn verschillende formules voor vloeistoffen en gassen.

Kv-waarde calculator vloeistoffen

Vul de waardes in voor inlaatdruk, uitlaatdruk en de minimaal benodigde volumestroom. Druk op ‘bereken’ en de Kv- en Cv-waarde worden berekend. Kies een ventiel met een Kv-waarde groter of gelijk aan de berekende Kv-waarde.

Vloeistof:

Relatieve dichtheid:

Inlaatdruk:

Outlet pressure:

Volumestroom:


Kv-waarde:

Cv-waarde:
Formule Debiet Kv waarde
waarbij:
Q = volumestroom [m3/uur]
Kv = Stromingscoëfficiënt
dp = Drukval [bar]
SG = Relatieve dichtheid (Water = 1)

Kv-waarde calculator gassen

Kies het type gas en de inlaattemperatuur. Kies de inlaatdruk, uitlaatdruk, de benodigde volumestroom en druk op ‘bereken’. Kies een ventiel met een Kv-waarde groter of gelijk aan de berekende Kv-waarde. De ‘N’ in het volumestroomsymbool staat voor: normale omstandigheden (m.b.t. atmosferische druk en 0°C).

Gas:

Relatieve dichtheid:

Luchttemperatuur:

Inlaatdruk:

Uitlaatdruk:

Volumestroom:


Kv-waarde:

Formula flow rate kv valueFormula flow rate kv value
Formula flow rate kv valueFormula flow rate kv value

waarbij:
QN= Normale volumestroom [m3/uur]
Kv = Stromingscoëfficiënt
T = Inlaattemperatuur gas [K]
p1 = Inlaatdruk [bar]
p2 = Uitlaatdruk [bar]
dp = Drukval [bar]
SG = Relatieve dichtheid (Lucht = 1)

Verdere informatie

Klik één van de onderstaande links voor meer informatie: