Problemen oplossen

Klik op één van de symptomen om de mogelijke oorzaken te lezen.

Probleem: Het magneetventiel opent niet.

Mogelijke oorzaak Oplossing
Geen spanning op de spoel

Controleer of de klep normaal open (sluit af bij elektrische spanning) of normaal gesloten is (opent bij elektrische spanning).

Meet de spanning over de spoel met behulp van een spanningsmeter.

Trek de spoel een klein stukje omhoog en voel of de spoel weerstand levert tegen verplaatsing. Let op: Het verwijderen van een spoel onder spanning kan doorbranden veroorzaken.

Controleer de relaiscontacten, de aansluitdraden en de zekeringen.

Foutief voltage/frequentie Controleer of de voeding overeenkomt met de klep specificatie. Meet de spanning over de spoel.
De spoel is doorgebrand. Zie spoel doorgebrand
Drukverschil is te hoog. Controleer het drukverschil over het ventiel en vergelijk dit met de ventielspecificatie. Indien mogelijk kunt u het drukverschil kleiner maken, bijvoorbeeld door de ingangsdruk te reduceren.
Drukverschil is te laag. Controleer de ventielspecificatie. Indirect gestuurde magneetventiel hebben een klein drukverschil nodig voor goede werking. Indien nodig, vervang het magneetventiel voor een geschikte variant, zoals een (semi-)direct gestuurd magneetventiel.
Beschadigde of vervormde armatuur. Vervang de magneetklep.
Vervuiling op het membraan Maak het membraan schoon. Indien nodig, vervang kapotte of beschadigde componenten.
Vervuiling in de klepzitting of armatuur. Maak de klep schoon. Indien nodig, vervang kapotte of beschadigde componenten.
Corrosie (roest) Vervang beschadigde componenten.
Componenten ontbreken na demontage. Installeer missende componenten.

Probleem: Het magneetventiel opent gedeeltelijk.

Mogelijke oorzaak Oplossing
Drukverschil te klein Controleer de ventielspecificatie voor de minimale verschildruk. Indirect gestuurde magneetventielen hebben een klein drukverschil nodig voor goede werking. Vervang de klep voor een type welke vanaf 0 bar werkt, zoals een (semi-)direct gestuurd magneetventiel of een elektrische kogelkraan.
Beschadigde of verbogen armatuurbuis Vervang de klep.
Vuil op het membraan Reinig het membraan en indien nodig vervang de kapotte onderdelen.
Vuil in de klepzitting/armatuur/armatuurbuis Reinig de klep, indien nodig vervang kapotte onderdelen.
Corrosie Vervang kapotte onderdelen.
Onderdeel mist na de-assemblage Plaats de missende onderdelen.

Probleem: Het magneetventiel opent niet of gedeeltelijk.

Mogelijke oorzaak Oplossing
Spoel blijft onder spanning Verplaats voorzichig de spoel en voel of er weerstand is. Let op: verwijder nooit de spoel als er spanning op staat, dit kan doorbranden veroorzaken. Controleer het bedradingsschema, en de contactpunten.
Vervuild of afgesloten pilot orifice of buis. Maak de orifice schoon met bijvoorbeeld een naald. Blaas schoon met perslucht. Indien nodig, vervang kapotte of beschadigde componenten.
Handmatige opening kan niet worden teruggeschroefd na gebruik Controleer de positie van de opening unit en pas de stand aan indien nodig.
Pulserende druk in ingaande poort. Verschildruk is te hoog in de open positie. De druk aan de uitgangspoort is soms hoger dan de druk aan de ingaande poort. Controleer de klepspecificatie. Controleer de druk en het debiet van het medium. Vervang de klep voor een geschiktere variant. Controleer de rest van de installatie.
Beschadigde/gebogen armatuur buis Vervang de klep.
Het membraan is verkeerd geïnstalleerd, bijvoorbeeld ondersteboven. Installeer het membraan in de juiste positie.
Kapotte klepzitting of membraan Controleer de druk en het debiet. Vervang kapotte onderdelen.
De klep is in de verkeerde richting geïnstalleerd. Controleer de stroomrichting en bekijk of de pijl in dezelfde richting wijst.
Onderdelen missen na de-assemblage Installeer missende onderdelen.

Probleem: Het magneetventiel maakt geluid.

Mogelijke oorzaak Oplossing
Zoemen Wisselspanning spoelen kunnen een zoemend geluid veroorzaken. Als de omliggende onderdelen in een resonantiefrequentie raken, kan het gezoem luid worden. Door de onderdelen stevig te bevestigen kan het gezoem gereduceerd worden. Zoemen veroorzaakt door wisselspanning kan bovendien opgelost worden door een gelijkrichter te installeren.
Waterslag bij openen/sluiten van de klep Kijk bij “Installatie”
Verschildruk te hoog en/of pulsatie in ingangsleiding Controleer de klepspecificatie en verschildruk. Controleer de druk en het debiet. Vervang voor een geschiktere klep. Controleer de rest van de installatie.

Probleem: Spoel is doorgebrand: koud onder spanning.

Mogelijke oorzaak Oplossing
Onjuist voltage/frequentie Controleer de spoelspecificatie. Indien nodig, vervang voor een geschikt spoeltype. Controleer bedradingsschema. Controleer de voltage variaties.
Spoel kortsluiting (mogelijk vocht) Controleer de rest van de installatie op mogelijke kortsluiting. Controleer de aansluitingen van de spoel. Vervang de spoel zodra de fout gevonden is. Let op de installatie van de spoel, zorg ervoor dat vocht niet in de aansluitpunten kan stromen of druppen.
De plunjer beweegt stroef (door vuil, beschadiging of verbuiging) Vervang kapotte onderdelen en verwijder vuil.
De temperatuur van het medium is te hoog. Controleer de klep en spoel specificatie. Vervang indien nodig de spoel of klep voor een geschikte variant.
De omgevingstemperatuur is te hoog. Indien mogelijk, verplaats de klep naar een koelere omgeving. Controleer de klep en spoel specificatie. Verhoog de ventilatie rond de spoel en de klep.
Bekrachtigd zonder magneetventiel De spoel is doorgebrand toen deze werd bekrachtigd zonder dat deze op het magneetventiel was gemonteerd. Vervang de spoel

Gas-/vloeistofstroom te klein

Mogelijke oorzaak Oplossing
Ingaande druk te laag Verhoog ingaande druk indien mogelijk.
Kv-waarde klep te laag Vervang de klep voor een klep met een hogere Kv-waarde, deze klep zal meer gas/vloeistof doorlaten.

Bekijk ons aanbod magneetventielen, spoelen en revisiesets!


Maandelijkse nieuwsbrief

  • Wie: Voor iedereen met interesse in fluid control technologie!
  • Waarom: Heldere en interessante technische informatie over ons vakgebied in een compact maandelijks overzicht.
  • Wat: Nieuwe producten, technische achtergrondartikelen, video’s, aanbiedingen, branche info, en nog veel meer waarvoor u zich moet aanmelden om het te zien!