Aquarium 

Aquarium

Om de toevoer van CO2 naar het aquarium te regelen, wordt een magneetventiel in combinatie met een timer gebruikt. 's Nachts wordt de CO2 toevoer stopgezet, omdat planten alleen overdag CO2 opnemen. Hierdoor wordt minder CO2 verbruikt, dit levert een flinke kostenbesparing op. Het magneetventiel (ook wel magneetklep), is in verschillende voltages leverbaar en kan met fittingen voor verschillende leidingdiameters worden uitgerust.

Er zijn geen producten