VENTIEL SYMBOLEN

Kleppen kunnen twee of meer poorten hebben en de stroom van de media tussen die poorten regelen. De circuitfunctie van de klep onthult de verschillende schakeltoestanden die deze heeft. Voor een systematische weergave worden symbolen gebruikt. In dit artikel wordt de logica achter klepsymbolen uitgelegd.

Benaming circuit functies

Kleppen worden aangeduid met twee cijfers, bijvoorbeeld een 2/2-weg klep. Het eerste cijfer geeft het aantal verbindingspoorten aan. Het tweede cijfer staat voor het aantal schakelstanden. Een 2/2-weg klep heeft twee leidingaansluitingen (inlaat en uitlaat) en twee schakelstanden (open en gesloten). De aanduiding Normaal gesloten (NC) of Normaal open (NO) geeft aan of de klep in spanningsloze toestand gesloten of open is. Een 3/2 weg klep heeft drie poorten en twee schakeltoestanden. In elke schakeltoestand is een verschillende poort afgesloten. Meerdere poorten en schakelstanden zijn mogelijk.

Symbolen

Voor elke schakelstand van de klep wordt een enkel vierkant getekend. Een 2/2-weg klep heeft twee standen (open / gesloten) en wordt daarom weergegeven door twee aangrenzende vierkanten. Elk vierkant representeert een stand. In elk vierkant wordt getoond hoe het medium tussen de poorten kan stromen. Dit gebeurt met pijlen, die aangeven welke poorten zijn aangesloten en wat de stroomrichting is. Gesloten poorten worden aangeduid met een 'T'. Om aan te geven welk vierkant actief is wanneer de klep elektrisch wordt bekrachtigd, wordt aan beide zijden een actuatorsymbool gebruikt. Links wordt een spoel-symbool gebruikt om aan te geven dat het linker vierkant de geactiveerde status is. Rechts wordt een veer-symbool gebruikt voor de rusttoestand.

2/2-weg ventiel met aansturing symbolen

De onderstaande tabel toont alternatieve bedieningselementen voor een klep.

Manueel symbool_handbediening Handbediening
symbool_paddestoelknop Paddestoelknop
symbool_hendel Hendel
symbool_voetbediening Voetbediening
symbool_vergrendeling Vergrendeling
Mechanisch symbool_veer Veer
symbool_stift Stift
symbool_rolbediening Rolbediening
Pneumatisch symbool_luchtbediening Luchtbediening
Electrisch symbool_spoel Spoel

Voorbeeld: normaal open 2/2-weg magneetventiel

Het overgrote deel van de magneetventielen zijn normaal gesloten 2/2-weg ventielen zoals in dit voorbeeld. De open en gesloten standen worden zoals staat voorgeschreven weergegeven met twee rechthoekige vierkanten. Het gebeurt vaak dat de actuatorsymbolen (veer en spoel) zijn weggelaten, zodat het onduidelijk is met welk vierkant de geactiveerde stand bedoeld wordt. Let er ook op dat het linker en rechter vierkant door sommige fabrikanten worden omgewisseld. Dit kan tot verwarring leiden, vooral als de actuatorsymbolen worden weggelaten.

2 / 2-weg magneetventiel normaal open

Voorbeeld: 3/2-weg magneetventiel

3/2-weg magneetventielen hebben twee standen en drie verbindingspoorten. Deze ventielen kunnen worden gebruikt voor meerdere toepassingen, zoals schakelen tussen twee circuits of het bedienen van een hydraulische cilinder. De onderstaande symbolen tonen verschillende circuitfuncties van 3/2-weg ventielen.

3/2 weg solenoïdeklep circuitfuncties

Aanvullende informatie

Klik één van de onderstaande links voor meer informatie:


Maandelijkse nieuwsbrief

  • Wie: Voor iedereen met interesse in fluid control technologie!
  • Waarom: Heldere en interessante technische informatie over ons vakgebied in een compact maandelijks overzicht.
  • Wat: Nieuwe producten, technische achtergrondartikelen, video’s, aanbiedingen, branche info, en nog veel meer waarvoor u zich moet aanmelden om het te zien!